Pragniemy poinformować, że Beltway Scales Europe Sp. zoo podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Wdrożenie Planu eksportu w firmie BeltWay Scales Sp. z.o.o” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


We would like to inform that the Beltway Scales Europe Sp. Zoo signed an agreement for financing the project: "Implementation Plan for export at Beltway Scales Sp. zoo "co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund for Implementation of the Export Development Plan within the framework of Measure 6.1 Passport to Export Priority Axis 6 Polish economy on the international market the Operational Programme Innovative Economy 2007-2013